Propuneri de teme pentru vacanță -Varianta 5

teacher_clipart_10

Material dedicat elevilor din clasa a V-a A 🙂

VERBUL -Fișă de lucru

1.Precizează modul fiecărui verb de mai jos:

părea,zise,am făgăduit,nelipsit,a alergat, coborând, de cules, făcusem, auzii, ascultat, de citit, desena, cîntaserăți, spuseseși, a iubi, au apreciat,dansară, mărturisi,văzut, ați acceptat.

2.Conjugați verbul a crea la indicativ, timpul prezent.

3. Arătați timpul următoarelor verbe la indicativ:

jucași, comentă, ai spus, povestise, aruncară, spuseserăți, au râs, făcui, povestiseră, au dorit, s-au amuzat, citi, schițase, dormea.

4.Alcătuiți patru enunțuri în care verbul A FI să fie predicativ.

5.Spuneți câte predicate se află în fraza care urmează:

Au colecționat toate discurile găsite prin târguri, mirându-se de numărul impresionant al acestora și au decis să le expună publicului cu ocazia evenimentului care se apropia.

6.Încercuiește varianta corectă a verbelor:

a decoji/a descoji

mi-ar place/mi-ar plăcea

voiam/vroiam

să creem/să creăm

să știi/să ști

va dispărea/va dispare

să vii/să vi

se desființează/se desfințează

voi pare/voi părea

așază/așează

7.Arată care sunt formele inverse ale verbului a scrie la indicativ, perfect compus.

8. Scrieți un dialog imaginar între voi și o doamnă bibliotecară, folosind verbe la indicativ prezent, imperfect și perfect compus.

9.Redactează o compunere narativă, plecând de la imaginea de mai sus. Utilizează în compunerea ta verbe la moduri predicative și nepredicative.

10.Scrie sinonimele următoarelor verbe:

  • a mustra
  • a aprecia
  • a răsfăța
  • a petrece
  • a scrie
  • a învăța
  • a citi
  • a arăta
  • a întârzia
  • a întrece

Succes!

 

 

 

 

 

 

Reclame